Bygget med deler av forskjellige biler, men registrert som Ford da ramma er ford 37 modell