Som tradisjon er kom convoj`n like flott som vanlig