Legg også merke til alle de menneskene i bakgrunnen