Lite klipp av videofilmen fra Veterankjøretøytreffet 2015. Link til hele filmen Veterantreff video 2015 youtube

---------------------

Her er linkene til bildeframvisningene med musikk 2013-2016

Veteranbilder 2013 youtube

Veteranbilder 2014 youtube

Veteranbilder 2015 youtube

Veteranbilder 2016 youtube