Premieutdeling publikums favoritter: 1. 1928 Graham Paige . Eier: Asle Skaret,
2. og 3 ble delt med like mange stemmer 1971 Plymouth Cuda Eier: Bjørn Lundin
1968 Volvo Amazon Eier Odvinn Kulsli